Функция l2c2l

Функцията транслитерира ("преписва") текст от латиница на кирилица и обратно. Използва се така:

  • =l2c2l(A1;TRUE) - за преобразуване на текст на кирилица в текст на латиница;
  • =l2c2l(A1;FALSE) - за преобразуване на текст на латиница в кирилица;
Транслитерирането се извършва съгласно най-новите правила определени със закон от МДААР през 2009 година. Имайте предвид, че преобразувания текст от латинциа към кирилица се нуждае все пак от преглед и някои корекции - например там където на кирилица трябва да има 'ъ' стои 'а'.
Свалете от тук: l2c2l.zip
Flattr this

Обединяване на област от клетки в една клетка

Функцията взима съдържанието на клетките в посочената й област и го "слепва" в един символен низ. Имайте предвид, че областта от клетки, върху която ще работи функцията трябва да е нерекъсната! Няма значение дали е вертикална или хоризонтална, дали съдържа един ред или една колона, или е област от няколко реда и няколко колони. Начин на използване:

  • =rangecat(A3:C9) - използване без разделител, резултата ще е нещо от вида '123456'
  • =rangecat(A3:C9;"-") - използване с разделител, резултата ще е от вида '1-2-3-4-5-6'
Свалете от тук: rangecat.zip
Flattr this

Експорт на плащания за онлайн банкиране

Приложението изготвя платежни файлове за зареждане в системите за онлайн (интернет) банкиране на банките:

  • ИНГ Банк (ING Bank)
  • Райфайзен Банк (Raiffeisenbank)
  • ОББ (UBB)
  • Уникредит Булбанк (Unicredit Bulbank)
За указания и инструкции как се ползва онлайн банкирането на съответната банка се обръщайте към телефоните за обслужване на клиенти на съответната банка! Попълнете данните за плащанията в полетата в таблицата за съответната банка, като се водите по имената на колоните в таблицата. Където е необходимо е добавен коментар с пояснителни бележки - поставете курсора на мишката върху клетката, за да видите бележките. След като въведете данните, върнете се на първия работен лист и натиснете бутона за съответната банка. Внимание - за плащания по БИСЕРА в полето вид плащане се попълва BISER, а не BISERA!
Свалете от тук: bankexports.zip
Flattr this