Какво мога?

  ICT:
 • Използвам Perl, Python, Bash;
 • Имам опит в администрирането на Debian GNU/Linux, SAMBA, различни mail сървъри;
 • Имам известен опит в мрежовата адмнистрация;
 • Имам идея от Novell Netware, NDS и ADS;
 • Владея MS VBA и MS Excel перфектно;
  Езици:
 • Свободно общувам на английски говоримо и писмено;
  Друго:
 • Бързо, лесно и трайно усвоявам нови знания;
 • Способен съм да взимам решения самостоятелно;
 • Силен съм в анализа и разрешаването на проблеми;